Xuất hiện một loạt nhóm ‘chơi đồ’ trên Facebook khiến dân mạng chỉ biết cúi lậy

0
1214

Gần đây, có rất nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bị làm phiền bởi tình trạng bỗng nhiên trở thành member của một nhóm hay diễn đàn hoàn toàn xa lạ. Đó là các trang hay nhóm đăng tải những nội dung tưởng chừng như không có trên đời như thế này.

Những hội nhóm мคหg một cái tên cũng rất lạ kì như: Hội Chơi quạt, hội đam mê quan tài, hội yêu bồn cầu….

Những hội nhóm mang một cái tên cũng rất lạ kì như: Hội Chơi quạt, hội đam mê qua‌n tà‌i, hội yê‌u bồn cầu….

Hội này chắc dành cho mấy bác ở dưới

Đến dây bơm nước cũng có hội chơi

Lại có cả lần off với nhau nữa

Để lại câu hỏi & nhận trả lời nhanh qua email.

avatar